Resilians Lab

Bij Resilians houden we ons vanuit coaching bezig met thema’s als veerkracht, persoonlijke ontwikkeling, energie, zingeving en hoe je kunt floreren op je werk en daarbuiten. Wij zijn doorlopend bezig met de kwaliteit van het coachvak door verdieping en innovatie. Hierin werken we samen met opdrachtgevers die deze thema’s hoog op de agenda hebben staan.

We vinden het belangrijk om bovengenoemde thema’s vanuit een breder perspectief te bekijken. Daarom hebben wij Resilians Lab in het leven geroepen.

 Het doel van Resilians Lab is om samen met opdrachtgevers en kennisinstituten gezamenlijk het plezier in en op werk en daarbuiten te verhogen. Dit doen we door kennis en onderzoek naar menselijk functioneren te verbinden aan onze ervaringen in de dagelijkse coach praktijk. Onze ervaring is dat er veel waardevolle inzichten uit (internationaal) onderzoek naar voren komen, maar dat deze niet altijd gemakkelijk te vertalen zijn naar de dagelijkse praktijk, of dat deze simpelweg de dagelijkse praktijk niet bereiken. Met Resilians Lab willen wij hier graag een bijdrage aan leveren, door het creëren van een platform waarin kennisinstituten en onze opdrachtgevers elkaar kunnen vinden.